Job

Giám sát an toàn 2022

Giám sát an toàn 2022

Số lượng: 1 người.Mức lương: 9.000.000 VND - 18.000.000 VNDMô tả công việc.- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công tác ATLĐ, vệ sinh môi trường để có những biện pháp khắc phục xử lý những

Chi tiết
Kỹ sư QS dự án 2022

Kỹ sư QS dự án 2022

Số lượng: 2 người (1 Kỹ sư QS công trình và 1 Kỹ sư QS làm việc tại văn phòng).Mức lương: từ 9.000.000VND – 18.000.000VND.Mô tả công việc:- Hoàn thành tiến độ công việc về hồ sơ thanh quyết toá

Chi tiết
Kỹ sư xây dựng 2022

Kỹ sư xây dựng 2022

Số lượng: 10 người.Mức lương: từ 9.000.000VND – 18.000.000VND.Mô tả công việc.- Đảm nhiệm công tác thi công tại công trường.Yêu cầu:1. Kinh nghiệm:- Đã đảm nhiệm thi công thực tế tại công

Chi tiết